Prìnderìt nuk duhet tì ìnjorojne keto 14 shenja te autìzmìt, duke fìlluar nga vonesa gjuhesore e derì tek kontaktì me sy ì dobet

Çrregullimet e spektrit të autizmit janë ndër problemet më të shpeshta të neurozhvillimit, të cilat pjesa më e madhe e prindërve i frikësohen.

Por, cilat janë disa nga shenjat më të hershme për të cilat prindi duhet të shqetësohet dhe të kontaktojë mjekun specialist?

– Vonesa gjuhësore;

– Mospërgjigje ndaj emrit të tij;

– Humbje e aftësive gjuhësore dhe sociale;

– Kontakt me sy i dobët;

– Mungesa e buzëqeshjes apo përgjigjes sociale;

– Aftësi e dëmtuar për të bërë shoqëri;

– Aftësi e dëmtuar për të filluar apo realizuar një bisedë me bashkëmoshatarët;

– Mungesë e lojës imagjinare dhe sociale;

– Përsëritja e fjalëve apo përdorim i pazakontë i gjuhës së folur;

– Interesa strikte të pazakonta;

– Preokupim me objekte apo sende të çuditshme;

– Mungesë fleksibiliteti ndaj ndryshimeve të rutinës;

– Mbireagim apo nënreagim ndaj stimujve të ndryshëm;

– Lëvizje të përsëritura të paqëllimta.

Shenjat ndryshojnë nga njëri person te tjetri në varësi dhe të ashpërsisë së simptomave. Diagnostikimi dhe ndërhyrja e hershme janë elemente thelbësore, ndaj mos ngurroni të kontaktoni mjekun specialist sa më shpejt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *