Studìmì ì fundìt tregon nese grate duhet qe te bejne kujdes me perdorìmìn e bojrave te flokeve pasì eshte nje nga shkaqet

Për ndikimin e bojrave të flokëve në shëndet është folur për një kohë të gjatë dhe shpesh mendimet kanë qënë të kundërta. Një studim i fundit, botuar në British Medical Journal nga ekspertë nga Departamenti i Epidemiologjisë në Universitetin Mjekësor të Vjenës, të cilët ndoqën 117,200 gra amerikane për 36 vjet, mbështesin pohimin se bojrat e flokëve mund të mos kenë lidhje me një incidencë më të lartë të shumicës së kan cereve, megjithëse me disa përjashtime.

Një hulumtim i gjatë dhe i plotë

Ky është studimi më i madh i kryer deri më tani për këtë temë. Të dhënat e mbledhura tregojnë se ngjyrat e flokëve nuk kishin ndonjë efekt të rëndësishëm në shumicën e llojeve të kan cerit, megjithëse u theksuan disa rrez iqe të mundshme.

IARC, Agjencia Ndërkombëtare për Kërkime mbi Kan cerin, pjesë e OBSH-së, Organizata Botërore e Shëndetësisë, ka klasifikuar ekspozimin ndaj bojrave të flokëve si potencialisht kan cerogjen për njerëzit që ushtrojnë profesionin e parukierit, ndërsa nuk u bë asnjë vlerësim i përdorimit personal.

Studimi i ri eksploroi lidhjen midis përdorimit personal të bojrave të përhershme të flokëve dhe rrez ikut të shumicës së kan cereve dhe vde kshmërisë së lidhur me kan cerin.

Të dhënat e mbledhura duket se tregojnë një lidhje pozitive për rrezikun e karcinomës së qelizave bazale dhe për kan cerin e gjirit agr esiv, por kjo situatë gjendet gjithashtu bazuar në ngjyrën natyrale të flokëve.

Rezultatet duket se sugjerojnë një rrez ik në rritje të limfomës Hodgkin te gratë me flokë natyrale të errët dhe një rrez ik më të lartë të karcinomës së qelizave bazale në ato me flokë në ngjyra më të lehta natyrale.

Prandaj, studimi duket se siguron që përdorimi personal i bojrave të flokëve nuk shoqërohet me një rrez ik në rritje të kan cerit ose vde kshmërisë.

Vetëm një lidhje pozitive u gjet për rrez ikun e disa kan cereve, por rezultatet u referohen ekskluzivisht grave amerikane me lëkurë të bardhë, prandaj këto të dhëna mund të mos prekin pjesën tjetër të popullsisë.

Do të nevojiten hulumtime të mëtejshme për të zgjeruar rezultatet në popullata, gjenotipe dhe ndjeshmëri të ndryshme, duke përfshirë dallimin midis përdorimit personal dhe profesional. Dhe të dhënat pastaj do të interpretohen në një panoramë më të gjerë të provave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *