Eshte nje nder gabìmet qe kenì bere derì me sot me vendosjen e kosìt dhe qumeshtìt ne frìgorìfer, kjo pasì ndìkon

Qumështi dhe kosi janë ushqimet më të zakonshme në shtëpitë tona, por edhe ato që hidhen shpesh për shkak të afatit të shkurtër dhe prishjes së tyre, gjë që në rastin e kushteve jo optimale të ruajtjes përfundimisht çon në dëmtim të produktit.

Ruajtja e këtyre produkteve në mënyrën e duhur është një burim i kursimit të parave, por edhe një zakon i shëndetshëm kundër mbetu rinave ushqimore.

Shumë njerëz, përkatësisht, më shpesh e ruajnë kosin në derën e frigoriferit, por mbi të gjitha qumështin. Ky është një zakon shumë i keq që dëmton këto produkte të ndjeshme, transmeton KP.

Gjatë ditës, frigoriferi hapet shumë herë dhe kjo shkakton go ditje të nxehtësisë për shkak të ajrit më të ngrohtë (i pranishëm jashtë pajisjes) që hyn në frigorifer (me një temperaturë më të ulët).

Dera e frigoriferit dhe ushqimet e ruajtura në atë hapësirë paguajnë më së shumti për këtë ndryshim të temperaturës, që ndonjëherë mund të jetë disa gradë Celsius.

Gama e temperaturës nxehtë-ftohtë është gjendja që ndikon më shumë në cilësinë e produkteve të freskëta – si gjalpi, qumështi dhe kosi – prandaj shpesh duhet t’i hedhim para datës së skadimit pasi tashmë janë prishur.

Rafti ideal për këto produkte është sigurisht ai në mes: aty temperatura mbetet pak a shumë konstante, duke ruajtur cilësinë e produkteve “të freskëta”.

Por kini kujdes që të mos i vendosni në fund të frigoriferit: temperatura është shumë e ulët dhe rrez ikoni efektin e kundërt, që është ngrirja e qumështit./living

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *