Pasì te shkonì ne shtepì, kjo eshte arsyeja perse çelesìn e makìnes duhet ta mbeshtìllnì me leter alumìnì

Mund t’ju tingëllojë si diçka e cuditshme, por tashmë kjo teori është pohuar edhe nga një ekspert i sigurisë kibernetike. Mbështjellja e çelësit të makinës me letër alumini kur nuk e përdorni mund të parandalojë vj edhjen e makinës suaj.

Si ndodh kjo? Eksperti Holly Hubert tregon se letra e aluminit bll okon valët e pajisjeve të tjera që përdoren nga ha jdutët, për të kopjuar “gjuhën” koduese të çelësit tuaj të makinës.

Pajisje të caktuara, mund të përdoren në distancë dhe të interceptojnë kodin e çelësit, duke hapur në këtë mënyrë makinën. Dhe letra e aluminit është sendi perfekt për të bll okuar sinjalet elektromagnetike.

Ekspertët këshillojnë pronarët që çelësat t’i mbështjellin me letrën e aluminit ose të vendoset brenda një objekti i përbërë nga metal. Kjo parandalon ha jdutët që të marrin sinjalin.

Një tjetër mënyrë për të shmangur të tilla vje dhje, është që çelësin e makinës mos ta lini në shtëpi në një pozicion të tillë që rrezja e çelësit të “komunikojë” me automjetin.

Do të ishte e këshillueshme që ta vendosnit sa më larg, për të të bërë të mundur sinjal sa më të dobët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *