Categories
Aktualiet

Shpeshhere u vjen si era metal nga goja dhe nuk po e kuptoni se nga po u vjen? Problemet te cilat lidhen

Të gjithëve na ka ndodhur të paktën një herë të ndjejnë në gojë sikur kanë një objekt metalik, por nuk e kemi kuptuar se ky është një sinjal që organzimi na ka dërguar.

Nu dukje, shija metalike në gojë nuk është serioze, por ne mund ta ndjejmë atë në rast të një inf eksioni që ka prekur rrugët e frymëmarrjes ose sinuset.

Nëse direkt pasi keni konsumuar diçka (si arrat) ndjeni shijen e metalit në gojë, mund të jetë një shenjë e ale rgjisë ushqimore.

Një mundësi tjetër është shtatz ënia. Shumë gra mund të përjetojnë këto ndryshime gjatë përiudhës së shtatz ënisë.

Multivitaminat që përmbajnë metale të rënda (ndoshta bakri ose zinku) mund të jenë gjithashtu përgjegjëse për këtë shije.

Disa antibio tikë, për tensionin, glaukomën apo osteoporozën ndryshojnë receptorët e ndijimit, por kjo shije është e përkohshme dhe nuk mund të bëni gjë për ta parandaluar.

Në raste të rralla, shija metalike mund të shoqërohet më probleme të mëlçisë ose veshkave, ose diabet të pa diagn osti kuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *