Duhet te jete veprìmì ì pare qe duhet te benì sapo te blìnì fruta ne market: Ja cfare thone ekspertet

Një studim i ri botuar së fundmi në revistën Journal of Agricultural and Food Chemistry, i përgjigjet më konkretisht pyetjes se cila është metoda më e mirë e larjes për heqjen e pesticideve nga mollët. Studiuesit në Universitetin e Massachusetts ekzaminuan efektivitetin e tre metodave të ndryshme të larjes në heqjen e dy llojeve të ndryshme të pesticideve, fungicidit tiabendazole dhe fosmetit, një insekticid. I pari është një pesticid sistemik ndërsa i dyti është josistemik, që do të thotë se ato veprojnë në mënyra të ndryshme në fruta.

Gjatë përgatitjes së eksperimentit, mollët u ekspozuan ndaj të dy këtyre pesticideve për 24 orë. Fruti ndoqi një nga tre metodat e pastrimit: në ujin e rubinetit, në një zgjidhje zbardhuese që thuhet se është miratuar nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit dhe përdoret shpesh në industrinë e mollëve pas korrjes dhe në një zgjidhje uji dhe sodë buke (bikarbonat natriumi), diçka që shumica e njerëzve mund ta bënin në shtëpi.

Nga tre metodat, studimi arriti në përfundimin se, në fakt, larja e sodës së bukës ishte më efektive për heqjen më të kujdesshme të të dy pesticideve. Zgjidhja e sodës ishte në gjendje të largonte plotësisht të gjitha mbetjet e tiabendazolit dhe fosmetit nga sipërfaqja e mollës në 12 dhe 15 minuta respektivisht.

Por, megjithëse metoda e sodës ishte jashtëzakonisht efektive në heqjen e mbetu rinave sipërfaqësore, studiuesit paralajmëruan se mbetjet e pesticideve që kishin depërtuar në lëkurë mbetën ende. Rezultatet laboratorike treguan se “20% e tiabendazolit të aplikuar dhe 4.4% e fosmetit kishin depërtuar në mollë pas 24 orësh ekspozimi”.

Prandaj, studimi tregon se një metodë e katërt është ndoshta më efektive në heqjen e pesticideve në tërësi, por ka edhe të meta.

Mollët janë të larta në listën e frutave me nivelet më të larta të mbetjeve të pesticideve të ekzaminuara nga Grupi i Punës për Mjedisin.

Edhe pse këto kimikate miratohen dhe konsiderohen të sigurta në doza të ulëta, disa kërkime tregojnë se është e vështirë të vlerësohet me saktësi ndikimi i tyre në shëndet me kalimin e kohës, duke bërë që shumë konsumatorë të dëshirojnë të kufizojnë sa më shumë që të jetë e mundur ekspozimin ndaj tyre.

Ndërsa nuk ka gjasa që shumica e njerëzve të kenë durimin për t’i lënë mollët e tyre në solucionin e sodës për 15 minuta, studiuesit vërejnë se shtimi i një maje shpëlarjeje të zakonshme është qartësisht më mirë se asgjë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.