A mund te konsumojme vezen edhe pasi ajo ka skaduar ? Mesojeni tani

Ka dy lloje njerëzish; ata që e hedhin ushqimin në minutën e kalimit të datës së skadencës, dhe ata që i kontrollojnë duke i provuar pavarësisht datës së skadencës.

Nëse data e vezëve në karton tregon se data e skadencës ka kaluar, mos nxitoni t’i hidhni ato.

Arsyeja? Vezëve u duhet një kohë shumë e gjatë për t’u prishur dhe ekziston gjithashtu një test i thjeshtë për të dalluar vezët e skaduara përpara se t’i thyeni ato.

Bëni testin notues! Mbushni një gotë me ujë dhe hidheni vezën brenda. Nëse ajo noton, veza është prishur. Një test tjetër është aroma. Nëse nuhasin squfur, janë të prishura.

Leave a Reply

Your email address will not be published.