Soda e bukes eshte teper e perdorshme, por sipas mjekut te njohur personat qe kane probleme me veshkat

Nga Alket Koroshi, mjek nefrolog : Bikarbonat i natriumit i përdorur prej kohësh, megjithëse sporadikisht.

Për të korrigjuar acido zën metabolike në sëm undjen kro nike të veshkave është dukshëm më i mirë në ngadalësimin e përparimit të sëm undjes se sa kujdesi standard, dhe është i sigurt, tregojnë rezultatet nga një studim i madh italian.

“Një nga shqetësimet në lidhje me përshkrimin e bikarbonatit të natriumit tek pacientët me CKD ka qenë që ju mund të ngarkoni pacientët me natrium dhe që mund të çojë në mbingarkesë të lëngjeve, presion të pakontrolluar të gja kut dhe efekte të tjera të padëshiruara”, thote Antonio Bellasi, MD, PhD, nga Bergamo Spitali në Itali.

Por “duket se bikarbonat natriumi është shumë i sigurt. Ne nuk kemi parë ndonjë mbingarkesë të lëngjeve ose ndonjë efekt tjetër të padëshiruar në pacientët që e morën atë,” thote ai “Ndërsa unë mendoj se duhet të ketë akoma kujdes kur të përshkruani bikarbonat për pacientët”, këto shqetësime nuk u vërtetuan në popullatën që studiuam.

Bellasi prezantoi rezultatet nga përdorimi multicenter, i Bikarbonatit te sodiumit në studimin e insuficencës kro nike të veshkave këtu në në Kongresin e 56-të.

Shoqatës Evropiane të Veshkave-Shoqata Evropiane e Dializës dhe Transplantit (Qershor 2020).

Ky është studimi i parë i madh që tregon se korrigjimi i acido zës ishte i lidhur qartë me përparimin dukshëm të ngadaltë të CKD,” thotë Danilo Fliser, MD, nga Qendra Mjekësore e Universitetit Saarland në Homburg, Gjermani.

Sa bikarbonat duhet përdorur në sëm undjet kro nike të veshkave: Synimi është të arrihet niveli i bikarbonateve në gj ak 24-28 meq/L.

Për të arritur këtë target do za mesatare e bikarbonatit të sodiumit që duhet dhënë është 6 gram në ditë. Kjo duhet patur parasysh nga nefrologët në Shqipëri që japin gjithmonë do za më të vogla të bikarbonatit të sodiumit këtyre të sëm urëve.

Leave a Reply

Your email address will not be published.