Studìmì ì fundìt: Nga sot e tutje duhet te mos e fusnì me gìshtìn ne hunde pasì ky veprìm tek mushkerìte

Prindërit e dëshpëruar, fëmijët e të cilëve injorojnë lutjet që të mos i fusin gishtat në hundë, mbase përfundimisht kanë gjetur argumentin me të cilin do të elim inojnë këtë shprehi – zhvillimi i mundshëm i infla ma cionit të mushkërive.

Pneumokoku, shkaktar i infla macionit bak terial të mushkërive, inf eksioni i indeve të mushkërive i cili mund të jetë vde kjeprurës nëse nuk shërohet, bartet nëpërmjet ajrit, përkatësisht pikëzave, shpesh me kollë dhe teshtitje të individëve të inf ektuar.

Në studim, rezultatet e të cilit janë publikuar në revistën European Respiratory, një grupi vullnetarësh pneumokoku u është “fërkuar” nëpër shu plaka. Pastaj kanë marrë detyrë të pakëndshme që të përsërisin disa veprime më të shpeshta, fjala është për prekjen e përditshme, fërkimin apo futjen e gishtit në hundë.

“Ky studim ka treguar që bak teri mund të përhapet edhe me duar, madje edhe objektet (siç janë celularët dhe lodrat e fëmijëve) mund t’i kontribuojnë përhapjes së tij”, ka thënë Victoria Connor, shkencëtare në Universitetin e Liverpulit Royal Hospital.

Në nivel global infla ma cioni i mushkërive çdo vit vr et rreth 1,3 milionë fëmijë më të vegjël se 5 vjeç.

Ndonëse hulumtimi i bërë në persona të rritur, Connor thekson që rezultatet e studimit janë orientuar në rend të parë ndaj prindërve të fëmijëve të vegjël.

“Ndoshta nuk është reale të pen gohen fëmijët që të fusin gishtin në hundë apo të fërkojnë zonën e hundës, mirëpo këshilla për prindërit është – higjiena e rregullt dhe e mirë e duarve dhe pastrimi dhe larja e lodrave dhe e sipërfaqeve të tjera mund të ulë përhapjen e bak terit, si edhe rrez ikun nga zhvillimi i inf eksionit me pneumokok siç është infla ma cioni i mushkërive”, thotë Connor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *