Sa here duhet ta pastronì kondìcìonerìn tanì gjate dìmrìt dhe ja menyra me e lehte pa pasur nevoje per teknìk

Nuk ka aleat më të mirë në “lu ftën” kundër vapës apo te ftohtit ndoshta sesa kondicioneri. Megjithatë, shumë njerëz harrojnë se kondicionerët duhet të mirëmbahen. Kur flasim për mirëmbajtje, më së shumti nënkuptojmë filtrat që ndodhen në vetë pajisjen dhe mbi të cilët me kalimin e kohës grumbullohen pluhuri dhe bak teret.

Nëpërmjet ajrit, ato mund të arrijnë lehtësisht në mushkëritë e njeriut dhe të shkaktojnë shumë sëm undje.

Për këtë arsye është e nevojshme që të pastrohen filtrat. Nëse filtrat nuk janë shumë të ndotur, mund t’i pastroni vetë. Pastroheni filtrin me ujë dhe pak detergjent.

Nëse shtoni pak dezinf ektues do të jeni të sigurt që të gjitha mikr obet e dëmshme janë shkat ërruar.

Pas larjes, lëreni filtrin të thahet. Duhet të jetë plotësisht e thatë në mënyrë që ta vendosni në kondicioner dhe sigurisht. Rekomandohet pastrimi i kondicionerit çdo 6 muaj. Nëse e përdorni për ngrohje gjatë dimrit, atëherë çdo 3 muaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.