Mbì 70% e shqìptarëve vuajnë nga ky problem, mjeku ì njohur: Dìsa nga shenjat qe duhet te dìnì ne rastet

Në një intervistë për gazetën “ Shëndeti Online” mjeku endokrinolog Dr. Dashamir Gjergji tregon më shumë për gjëndrën tiroide dhe rëndësinë e saj në organizëm.

Doktor, gjëndra tiroide sa e rëndësishme është për organizmin tonë?

Gjëndra tiroide është gjëndra më e madhe endokrine, e cila funksionon si organ endokrin. Kjo gjëndër prodhon dy hor mo net bazë të cilat janë T3 dhe T4 të cilat i njeh edhe populli. Gjëndra e tiroides është e domosdoshme dhe po aq e rëndësishme për 1000 funksionet që ka në organizëm.

Cilat janë funksionet e gjëndrës tiroide?

Ka shumë funksione por ato bazë janë disa ku mund të them:

Djegien e energjisë, ushqimet që ne konsumojmë i kthejmë në energji

Ndihmon në rritjen e personit.

Ndihmon në maturinë e sistemit nervor dhe inteligjencën, përshpejtimin e procesit fiziologjik të trurit.

Ka një rol shumë të rëndësishëm në imunitetin e njeriut.

Ka rol për çdo gjë në organizëm sepse çdo qelizë është e va rur nga tiroidja në një farë mase. Mjafton të themi që receptorët e gjëndrës tiroide janë thuajse në të gjitha qelizat e organizmit dhe ajo i jep veprim nëpërmjet hor mo neve që shkojnë tek receptorët dhe mediatorët e qelizës në një proces të caktuar që ajo ka.

Cilët janë shkaktarët që çojnë në keq funksionimin e tiroides?

Keqfunksionim do të thotë kur tiroidja çrregullon balancës e vet të prodhimit hor mo nal.

Kur prodhon më tepër quhet hipertireoza, ndërsa kur prodhon më pak quhet hipotireoza (pakica e jodit që e njeh dhe populli).

Shkaktarët janë të shumtë por mund të përmend disa:

Tra um at fizike

Ndërhyrjet ki ru rgjikale.

Trajtimet me jod.

Ushqimet e këq ija që njerëzit konsumojnë , që mund të ndikojnë negativisht tek tiroidja.

Sëm. undjet autoimune të tiroides ( kjo është kur imuniteti i njeriut e lu. fton tiroiden gabimisht , të themi e shkat ërron atë) shkaqet se përse ndodh kjo gjë janë të shumta.

Veç sëm undjeve autoimune , kryesisht aku zohen edhe vi ruset. Pra, sa më shumë vi ruse të kalojë organizmi jonë aq më shumë modifikohet imuniteti dhe kur modifikohet imuniteti e njeh një organ apo një pjesë si të huaj dhe e lu fton atë. Në vend që të jetë në harmoni organizmi e lu fton atë.

Sa e përhapur është kjo në vendin tonë?

Shumë! mbi 70% e shqiptarëve vuajnë me gjëndra tiroide, pra në një formë ose në një formë tjetër të tiroides ato vuajnë.

Cila është mosha që preket më shumë nga kjo sëm undje ?

Nga 0-100 vjeç sa jetojnë të gjithë janë të prekur. Preket më shumë mosha e tretë.

Por sëm undja e tiroides prek më shumë gjininë femërore në raport 4-5:1 me gjininë mashkullore.

Cila është arsyeja që kjo sëm undje ndodh më shumë tek gjinia femërore se sa tek ajo mashkullore?

Ka të bëjë më shumë me hor mo net, raporti i tiroides me estrogjenin (hor mo nin femëror) dhe imunitetin që kanë. Femrat duke qenë që lindin fëmijë , 1 ose më shumë se 1 lindje, mbartin me vete një strukturë protonike tjetër siç është bebi dhe në një farë mase janë dy njësi imunitare të ndryshme që jetojnë në të njëjtin trup.

Pas lindjes kemi një modifikim të caktuar të imunitetit që mund të bëhet shkak për të dhënë të tilla probleme .

Shenjat që ka kjo sem undje?

Kur ka pakicë të jodit të sëmurët kanë disa shenja si :

Shtojnë në peshë.

Bëhen më dembelë.

Bëhen më pak të interesuar për botën , më pak të interesuar për ditën e tyre.

Bëhen depr esiv , kanë mendime më negative për jetën , qajnë shpesh dhe emocinalisht janë më të dobët

Nuk bien kollaj nga pesha.

Kanë një lodhje të fuqishme trupore etj.

Nëse kjo sëmundje nuk mjekohet fillojnë edhe shenja tek organet e trupit si;

Zemra ul ritmin e saj të funksionit. Fillon dhe vishet qesja(perikardi) e zemrës me ujë. Krijohen probleme me mushkëritë, veshkat dhe të gjithë organizmin në tërësi.

E kundërta ndodh kur ka tepricë të jodit dhe shenjat janë të ndryshme si : Nga tipa dembel si në rastin kur kishin mangësi të jodit, kthehen në hiperaktiv.

Janë shumë të shpejtë në lëvizje, Mendojnë shumë shpejt., Nuk flenë shumë gjumë, Kanë nxehtësi , djersisin., Janë delirantë., Nuk shtojnë në peshë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *