Ushqìmì qe eshte mìre te konsumohet nga te gjìtha moshat, sìdomos ne kete perìudhe

Nuk duhet shpenzuar shumë për të korrur përfitime të rëndësishme shëndetësore. Hulumtimet sugjerojnë se kërpudhat e bardha përmirësojnë funksionin e sistemit imunitar dhe kontribuojnë në një sistem të shëndetshëm kardiova skular.

Çfarë janë kërpudhat e bardha?

Të njohura si Agaricus bisporus në komunitetin shkencor, kërpudhat e bardha janë një lloj kërpudhash i ngrënshëm. Atyre u pëlqen të rriten në tokë pjellore dhe të lagësht dhe shumë kopshtarë shtëpiak i kultivojnë në një përzierje ple hrash dhe dheu.

Hulumtimet kanë treguar prej kohësh se kërpudhat janë antibak teriale, antivi rale dhe anti-infl ama tore , madje ndihmojnë në parandalimin e rritjes së tum orit. Në fakt, njerëzit kanë përdorur kërpudhat në mënyra medicinale për shekuj.

Sipas një studimi të kafshëve të botuar në The Journal of Nutrition, kërpudhat me butona të bardha përmirësojnë qelizat vra së se natyrore të trupit – qelizat imune që vrasin qelizat e tum or it ose qelizat e inf ektuara me një vi rus.

Në fakt, të hash më shumë nga kjo shumëllojshmëri kërpudhash mund të rrisë imunitetin tuaj të lindur ndaj tum or eve dhe inf eksioneve vi rale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *