Mesuesja e cìla nuk kìshte femìje dhe pasurìne e saj ua la nxenesve

Geneviève Via Cava punoi si mësuese për fëmijët me aftësi të kufizuara në Distriktin e Shkollës Dumont (Nju Xhersi) pothuajse gjatë gjithë jetës së saj. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo ka grumbulluar një pasuri të vogël.

Gruaja vd iq në vitin 2011, duke ua lënë paratë e grumbulluara në total rreth një milion dollarë studentëve me aftësi të kuf izuara, shkruan USA Today .

Sipas kushteve të testamentit, duke filluar nga viti shkollor 2019-20, një student me aftësi të kuf izuara që dëshiron të vazhdojë studimet në një kolegj apo shkollë tregtare do të përfitojë një bursë deri në 25 000 dollarë.

Paratë mbahen në një fond të veçantë dhe do të mjaftojnë për të dhënë bursa të tilla për shumë vite.

Via Cava, e cila nuk kishte fëmijë të saj, ia kushtoi pjesën më të madhe të jetës së saj distriktit shkollor Dumont dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara.

Sipas njerëzve që e njihnin Via Cava gjatë jetës së saj, ajo mbajti kontakte me ish-studentët. Pavarësisht se sa vite kanë kaluar nga lirimi i tyre, ajo gjithmonë bisedonte me ta në takim, interesohej për jetën e tyre.

Në disa raste ajo ndihmoi ish-studentë, të cilët atëherë ishin nga mosha 20 deri në 30 vjeç, të gjenin një punë, falë lidhjeve që kishte në zonë.

Mësuesja u përpoq gjithashtu t’i ndihmonte nxënësit e saj jashtë klasës, ajo takoi prindërit e tyre, u dha këshilla dhe rekomandoi grupe të veçanta që ndihmojnë nxënësit që studiojnë programe speciale për t’u përshtatur me jetën e përditshme pas shkollës.

Via Kava, sipas miqve, ka bërë një jetë shumë modeste, duke bra kt isur shumë gjëra.

Disa menduan se ky zakon i mbeti asaj për shkak të Depr esionit të Madh të përjetuar dhe se prindërit e saj e kishin mësuar se si të kursente dhe të kursente para. Pasi kishte filluar të humbiste dëgjimin, ajo nuk donte të blinte as aparat dëgjimi për të mos shpenzuar para.

Siç doli, gruaja i bëri të gjitha këto për të ndihmuar në fund të fundit studentët specialë të Dumont County për të marrë një arsim më të mirë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.