Jo vetem qe eshte nje veprìm ì peshtìre kruarja e hundes, por sìpas doktorìt te njohur tregon se mund te kenì

Nuk është vetëm turp që të kruash hundën. Ka një arsye shëndetësore shumë serioze përse nuk duhet ta bëni një veprim të tillë.

Herën tjetër kur të gërmoni tek hunda, rikujtoni këtë paralaj më rim, sidomos nëse keni fëmijë.

Sipas dr. Erich Voigt, ky veprim nuk është vetëm një zakon i keq, por edhe i rrez ikshëm.

Gjatë një interviste Dr. Voigt ka shpjeguar se si mikr obet në hundë, si Staphylococcus aureus (një bak ter që qëndron në fillim të hundës) mund të shkaktojnë gërryerje, gja kderdhje dhe irr itim të hundës nëse e bëni një veprim të tillë.

Në varësi edhe të gjërave që kanë prekur duart tuaj, gjendja mund të bëhet edhe më shumë ser ioze.

Ky veprim është sidomos i rrez ikshëm për fëmijët, duke qenë se kanë më shpesh gja kderdhje në hundë.

Tek pjesa e hundës ka më shumë furnizim të gja kut, në fillim të hundës janë të vendosur pesë arterie. Gjatë kruajtjes së hundës mund të çahet ndonjë nga këto arterie dhe të shkaktohet gja kderdhje, shpjegon ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.