Ka plot 10 vìte eksperìence, stjuardesa tregon veprìmìn qe nuk duhet te benì kur hypnì ne avìon

Një stjuardesë ka zbuluar pse pasagjerët duhet të shmangin vendosjen e sendeve në xhepat e ulëseve në aeroplan – veçanërisht ushqimin dhe pijet. Kur ulemi në një fluturim, duket logjike t’i ruajmë gjërat në xhepin në pjesën e pasme të ulëseve përballë, kështu që nuk duhet të gërmojmë në çantat tona për t’i nxjerrë jashtë gjatë fluturimit. Por ka një arsye shumë josanitare pse duhet të shmangim pikërisht këtë sa herë që hipim në aeroplan.

Stjuardesa Beth Windsor ka punuar në avionë për më shumë se një dekadë dhe di një ose dy gjëra rreth fluturimit.

Në një artikull për Insider, ajo ka shpjeguar se xhepat e ulëseve janë shpesh një nga vendet më të pista në avion, sepse shumë rrallë pastrohen ndërmjet fluturimeve.

Ajo tregoi se ka parë disa pasagjerë duke vendosur gjëra të tme rrshme në to. Ajo tha:

“Aeroplanët pastrohen sa herë që zbarkojnë diku, por shpesh nuk ka kohë të mjaftueshme për të dezinf ektuar plotësisht pjesën e brendshme të çdo xhepi ndenjëse midis fluturimeve”.

“Në shumë prej avionëve në të cilët kam punuar, ajo ndarje zakonisht nuk lahej derisa avioni të kthehej në bazë për një pastrim të thellë.

Duhet të kuptohet që pasagjerët nuk duhet të përdorin xhepin e ulëseve për të ruajtur gjëra, unë kam hasur në një numër të madh pelena dhe të brendshme të ndotura në ndarje. Prandaj, mendoni dy herë para se të ruani ndonjë ushqim atje”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.