Keputje, ngopje pas vakteve dhe humbje ne peshe? Keto jane dìsa nga shenjat qe duhet tì dìnì pasì tregojne se aktualìsht

Kanceri i stomakut, apo gastrik, është kryesisht me natyrë malinje. Megjithëse shkaqet e shumë tipeve të kan cereve nuk janë plotësisht të qarta, kërkimet kanë bërë një progres real në përcaktimin e faktorëve që shkatërrojnë ADN e qelizave të stomakut dhe se si këto dëmtime çojnë në kan cer. Kur kan ceri është shumë i avancuar mund të shfaqen simptoma të tilla si:

Parehati në regjionin e sipërm dhe të mesëm të barkut, që nuk mund të përmirësohet nga ushqimet ose antiacidet, por në stadet e hershme dhembja mund të pakësohet nga efekti i antiacideve dhe i ushqimeve.

Parehati abdominale që përkeqësohet nga ngrënia, Jashtëq itje me ngjyrë të zezë

Të vjella me gj ak, Të vjella pas ushqimit, Dobësi, këputje dhe humbje peshe, Ndjenjë ngopje pas vakteve, megjithëse ngrënia mund të jetë më e paktë se normalisht.

Por të kesh një ose disa nga këto shenja nuk do të thotë se ke kan cer stomaku. Ka edhe sëm undje të tjera, si ulçera peptike, që mund të shkaktojnë shenja të tilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published.