Sìpas studìmìt, ky eshte ushqìmì qe duhet ta konsumonì gjìthmon, edhe nese jenì me dìete

Kulti i “të ngrënit pastër” është një “bo mbë me sahat” sipas studiuesëve të Shoqërisë Kombëtare të Osteoporozës. Një studim i ri nga kjo organizatë ka dëshmuar se të rinjtë e sotëm rrez ikohen masivisht nga sëm undja e osteoporozës (sëm undje e dobësimit të ko ckave), pikërisht për shkak të dietave të shumta që promovojnë ndërprerjen e konsumimit të bulmetit.

Katër në dhjetë të rinj të moshave 18-24 vjeç kanë eksperimentuar me dieta të shumta që tani janë vënë nën shënjestër nga ekspertët pikërisht sepse ele. minojnë grupe të rëndësishme ushqimesh, siç është bulmeti.

Sipas studiuesëve, shumë prej personave që ndjekin këto dieta nuk e kanë idenë që ele minimi i këtyre ushqimeve mund të dëmtojë seriozisht shëndetin e tyre në formë afatgjatë, duke qenë se ko ckat vijojnë të zhvillohen edhe pas adoleshencës.

Këto dieta janë shndërruar në një trend vitet e fundit, duke qenë se shumë personazhe VIP ia atribuojnë rënien në peshë apo pastrimin e lëkurës, ndërprerjes së konsumimit të bulmetit, drithërave apo glutenit.

Bulmeti, një nga burimet kryesore të kalciumit, që mbron ko ckat, është një nga grupet kryesore ushqimore që është targetuar.

Ekspertët thonë se këto trende po e ekspozojnë gjeneratën e re në mënyrë të fri kshme ndaj osteoporozës, sëm. undje që shkakton dobësimin e ko ckave, duke i bërë ato lehtësisht te thyeshme dhe që shkakton shumë dhembje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.