Per 15 mìnuta vendosnì tek dhembì nje cope qepe te kuqe dhe gradualìsht do te shìkonì se sì dhìmbja

Qepa është një perime shumë e përdorur në kuzhinë si pjësë përbërëse e sallatave apo supave kryesisht.

Por, një pjesë e madhe e njerëzve nuk e pëlqejnë atë për shkak të aromës dhe faktit që i bën të qa jnë.

Ajo është e njohur edhe për vetitë e saj mjekësore dhe përdoret gjerësisht në trajtimin e shumë pro blemeve shëndetësore.

Veçanërisht për pro blemet me dhëmbët si dhi mbje apo inf eksione, ajo është shumë e dobishme. Njerëzit të cilët i pëlqejnë shumë qepët me siguri që do ta provonin menjëherë këtë tr uk mahnitës.

Në rast se keni dhi mbje dhëmbi vendosni një copë qepë të kuqe te dhëmbi dhe mbajeni për 15 minuta. Dhi mbja do të largohet gradualisht brenda kësaj kohe.

Arsyeja se pse është kaq efektive lidhet me faktin se qepa përmban k. omponentë anti-inf lamatore. Qepa lëshon lëngun e saj që lu fton çdo lloj infla ma cioni apo bak teri që gjendet në gojën tuaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published.